ОСВОБОДИ ЕНЕРГИЯТА

Всяко състезание или рекорден полет изисква много енергия – както мисловна, така и физическа. Освен това се нуждаеш и от най-доброто оръжие за да победиш.

FIRE е Състезателно крило от Свободния клас с изключителни характеристики:
- бързо набира височина
- пропада минимално в стегнат завой
- планира най-добре при висока скорост
- плоска поляра при ускоряване
- повишена стабилност на максимална скорост

Eлипсовидната форма на крилото комбинирана с голямото удължение минимизира индуктивното съпротивление, докато пространствената ориентация на камерите и оптимизираната схема на вървите намалява паразитното съпротивление. Единствената D-връв се използва за контролиране на геометрията на крилния профил в различните режими – бавен или ускорен полет. Силно изразената дъговидна форма увеличава опъването на плата и стабилноста на купола в турболенция. Размерът и разположението на камерните отвори поддържат високо вътрешното налягане при голям диапазон на ъглите на обтичане. Специално внимание бе отделено на схемата на управленето. В центроплана действа като клапи докато в краищата се използва за въздушни спирачки. В резултат се получава много прецизен остър завой с минимално плъзгане и пропадане.

FIRE е предназначен за най-опитните състезатели и преследвачи на рекорди.

Технически данни

Цветове

ГалерияНовини | Парапланери | Фирмата | Услуги | Галерия | Контакти | Element on facebook